Mindfulness

Mindfulness wordt ook wel vertaald als aandachtigheid of opmerkzaamheid.
Hieronder vind je informatie over de herkomst, achtergronden en werkwijze.

Mindfulness laat zich het beste ervaren, door te DOEN.

Mindfulness
Herkomst

Mindfulness is een combinatie van oosterse meditatie wat zijn oorsprong heeft in het boeddhistische gedachtegoed, en de westerse psychologie. Het zijn dus aloude inzichten en wijsheden, toegepast op en vertaald naar onze manier van leven in de westerse samenleving.

De grondlegger van de mindfulnesstrainingen is Jon Kabat Zinn, die meditatie-oefeningen en de achterliggende inzichten toepasbaar en in een 8-weekse training goot. Dit gebeurde in de jaren 70; inmiddels zijn deze trainingen voor een breed publiek en uiteenlopende doelgroepen toegankelijk.

Mindfulness
Wat is het?

Mindfulness = Ervaren van het moment

Mindfulness is met aandacht zijn precies daar waar je bent. Met een nieuwsgierige houding, zonder te oordelen, aanwezig zijn bij jouw ervaring. Je kunt mindfulness vertalen als ‘opmerkzaamheid’ en ‘aandachtgerichtheid’.

Door de jaren heen zijn er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken gedaan die het effect en en wetenschappelijke onderbouwing van mindfulness in beeld brengen. Kijk op de site www.aandachttraining.info voor meer toelichting hierover.

Mindfulness
Waarom?

Waarom mindfulness?

Door de dag heen kun je de neiging hebben ‘op de automatische piloot’ te leven. Je reageert en handelt veelal op een manier die kortgezegd het resultaat is van hoe je  je in je leven ontwikkeld hebt, welke ervaringen je hebt opgedaan, en hoe je je over jezelf voelt en oordeelt. Dit op de automatische piloot leven, in combinatie met de ‘snelle maatschappij’  en de vele prikkels waaraan we in deze maatschappij blootgesteld worden, kunnen onvrede, onrust, chronische stress of ook fysieke en mentale klachten tot gevolg hebben.

Als gevolg hiervan kun je de behoefte krijgen om te vertragen. Stil te staan bij wat je eigenlijk aan het doen bent, waar je staat en wat je wilt. Mindfulnesstraining geeft hierop een praktisch en concreet antwoord.

Mindfulness
De Kern

Kern van de mindfulnesstraining

Het laat zich in de kern het beste omschrijven als een methode waarin je onder andere door meditatie oefent met: met aandacht aanwezig zijn bij je ervaringen. Juist door stil te staan bij je ervaringen, door deze te observeren, kun je meer ruimte gaan ervaren.
Ruimte om je patronen te doorzien.
Ruimte om te ervaren wat je wilt.
Ruimte voor bewuste keuzes.

In de mindfulnesstraining oefen je om met een nieuwsgierige houding, zonder te oordelen, aanwezig te zijn bij jouw ervaring. Vanuit deze open en aandachtige houding kun je kijken naar je verschillende rollen en levensgebieden. In plaats van steeds met je gedachtenstromen mee te gaan en snel een label te plakken op datgene wat je ervaart, observeer je, merk je op wat een onderwerp bij je oproept. Vanuit dit ruimere perspectief krijg je een vaak ander zicht op je ‘probleem’.

Mindfulness
DOEL

Doel

Tijdens de mindfulnessoefeningen richt je je aandacht op een bepaald focuspunt, zoals je ademhaling of je lichaamssensaties. Door de regelmatige en dagelijkse  beoefening train je jezelf je waarnemen, denken, voelen en ervaren van een afstand te observeren. Door die afstand val je minder samen met datgene wat je ervaart. Je bent niet je gedachte of gevoel. Daarbij krijg je vaak zicht op je automatische reacties en gedragingen. Je kunt jezelf dan trainen om, bijvoorbeeld in stressvolle situaties, niet vanuit je automatisme te reageren, maar door een moment van ademhaling of opmerkzaamheid, een andere keuze te maken.

Vanuit de open en aandachtige houding krijg je vaak een helder zicht op jezelf, je patronen en je keuzes. Je kunt vanuit dit perspectief ook stappen zetten en toewerken naar een bepaald doel!

Mindfulness
in de praktijk

In de praktijk:  mindfulness in je leven

Mindfulness richt zich vooral op de toepassing van je inzichten en ervaringen, in je dagelijks leven. Door middel van oefeningen train je jezelf in het toepassen van je aandachtvolle houding naar dagelijkse handelingen zoals eten, wandelen, douchen, gesprek voeren.

Daarnaast kun je onderzoeken op welke manier het voor jou werkt om met een aandachtvolle houding aanwezig te zijn door de dag heen, op je werk, in je relatie, als ouder of in welke rol dan ook. Vanuit deze mindfulle afstemming op jezelf kun je met een nieuwsgierige & open houding bepaalde (levens)thema’s onderzoeken, je ermee verhouden en keuzes maken wat je wilt en op welke manier.

Zie bij aanbod een aantal voorbeelden van dergelijke trajecten op maat.
Natuurlijk ben je ook welkom met een andere vraag/ thematiek!